// این سایت در پایگاه ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و درگاه ملی خدمات الکترونیک ایران ثبت شده است//

******* ******* ******* *******

       /   ایمونوگلوبولین -- •۲۱ بهمن ۱۳۹۱•  ::.        /   بيماري زبان آبی -- •۳۱ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- خاویار -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- آلایش خوراکی دام -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- عسل -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- شیر خام -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- تخم مرغ -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- میگو -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- ماهی -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- گوشت بوقلمون -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- گوشت مرغ -- •۲۳ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- گوشت شترمرغ -- •۲۳ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- گوشت قرمز -- •۲۳ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   دارونامه جامع دامهای کوچک -- •۰۷ خرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   سوگند نامه دامپزشکی -- •۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱•  ::.        /   خبر مهم: وضعیت خاص صنعت گاوداری -- •۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱•  ::.        /   عوامل شکست در واکسیناسیون طیور -- •۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۱•  ::.        /   مدیریت جوجه های گوشتی در هفته اول پرورش -- •۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۱•  ::.        /   مواد ضد عفوني كننده وعملكرد آن ها -- •۳۰ فروردین ۱۳۹۱•  ::.        /   راهنمائي هاي خاص براي بخار دادن در جوجه كشي ها -- •۳۰ فروردین ۱۳۹۱•  ::.
ورود کاربراننظرسنجی
تعداد دانشکده های دامپزشکی کشور باید ...
 
كیفیت مطالب ارائه شده در سایت دامپزشکان برتر را چگونه ارزیابی می كنید؟
 
صفحه اصلی معرفی کتاب

معرفی کتاب

لیست کتب دامپزشکی فارسی

(9 •امتیاز•)

قيمت /  تومان   نويسنده   عنوان كتاب                                                               سال انتشار   رديف
3000   دكتر جلالي   آسيب شناسي اختصاصي دامپزشكي جلد1                        85   1
3000   دكتر جلالي   آسيب شناسي اختصاصي دامپزشكي جلد2                        85   2
4500   سوهاني – خيرخواه   پرورش وبيماريهاي بوقلمون                                       85   3
4500   دكتر حصازي   آنفلوانزاي پرندگان                                                     86   4
2500   كريم زاده   تغذيه كاربردي گاوشيري                                             84   5
1400   كميليان   بيماريهاي خرگوش                                                     86   6
13500      راهنماي جامع دامپزشكي و دامپروري    7
12000   دكتر محسن عباسي   85   بافت شناسي مقايسه اي دامپزشكي (با ارتباطات كلينيكي)   8
1000   دكتر يدالله اسدپور   اصول پرورش اردك                                                85   9
4500   دكتر حسن واحدي   پرورش وبيماريهاي شتر مرغ ( وشتر مرغ سانان )            85   10
1850   دكتر مهدي مرجاني   راهنماي بهداشت نگهداري وتربيت گربه                          84   11
700   عسگرزيناالي   راهنماي نگهداري سنجاب                                             86   12
3500   رسول روح الامين   راهنماي نگهداري وتربيت سگ                                     86   13
1000   دكتر فاطمي   سوالات تستي وتشريحي فارماكولوژي دامپزشكي همراه جواب 84   14
6000   دكتر فاطمي   فارماكولوژي جامع دامپزشكي                                           84   15
5200   دكتر غفوري   مديريت پرورش شر مرغ                                                 84   16
1200   دكتر كاظم عرب   مروري بر نگهداري جيوانات خانگي                                   84   17
1500   دكتر كاظم عبدي   راهنماي عملي انگل شناسي براي دامپزشكان 84   18
3000   دكتر عزت پور   پرورش گوسفند82   19
1800   دكترخداكرم تفتي   كالبدگشايي وآسيب شناسي تشخيصي دامپزشكي 83   20
3000   دكترالكسان آواك   بيماريهاي طيوروپرندگان زينتي84   21
1500   دكتر كاظم عبدي   1000سابت برتر دامپزشكي .كشاورزي .جانورشناسي82   22
1800   مجتبي سيد موسوي   راهنماي كامل مراقبت از اسب وپوني82   23
1500   دكتر هرمز حميديه   اصول علمي وعملي پرورش جوجه شتر مرغ83   24
1500   دكتر مصلي نژاد   اصول مايع درماني در دامپزشكي84   25
700   دكتر مصطفوي   تب دره ريفت ( بيماري خطر ناك مشترك انسان ودام )82   26
4000   دكتر فضائلي نژاد   بهداشت دام وطيور84   27
1700   دكتر احسان مقدس   پرورش وبيماريهاي كبوتر84   28
1100   دكتر دهفاني زاده   توليد مثل شتر82   29
2500   فرهاد فرودي   دامپروري عمومي84   30
1850   دكتر مهدي مرجاني   راهنماي بهداشت نگهداري وتربيت سگ84   31
1800   دكتر عزت پور   پرورش گوسفند وبز بومي ايران82   32
6000   دكتر افشارپاد   اپيدميولوژي و تحقيقات در دامپزشكي80   33
2200   دكتر عبدي   بيماريهاي شترمرغ و شترمرغ سانان80   34
1000   دكتر جعفرزاده   راهنماي تربيت گونه هاي حيوانات80   35
700   دكتر مسعودي پور   حيوانت به عنوان كالا79   36
2000   دكتر مزيني   انتقال جنين در گاوهاي شيري80   37
370   دكتر مسعودي پور   حقوق حيوانات79   38
1500   دكتر سالمي   قارچ شناسي در دامپزشكي78   39
قيمت /  تومان   نويسنده   عنوان كتاب                                                               سال انتشار   رديف
1650   دكتر وجگاني   كنترل ورم در گله هاي شيري79   40
700   دكترمرادي   اختلالات پستان در نشخوار كنندگان78   41
2800      اصول پرورش مرغ مادر    42
1500   وجگاني   باروري و مامايي در ماديان78   43
1000   حاج صادق   عوامل محرك رشد در دام وطيور78   44
1000   سازمان   آئين نامه سازمان دامپزشكي78   45
1500   بازرگاني   بيماري يون79   46
1200   رزمگيري    بيماريهاي اردك    47
1200   وجگاني   ناباروري تغذيه اي ومتابوليك در گاو78   48
1200   محبعلي   بيماريهاي تك ياخته مشترك بين انسان ودام77   49
800   آرشامي   آناتومي وتشريح نشخواركنندگان76   50
700   ضميري   فيزيولوژي گوارش در نشخواركنندگان76   51
700   محمودي   روشها وتكنيكهاي نوين آزمايشگاهي77   52
4500   سوهاني   مديريت پرورش بوقلمون86   53
1000   لطفي زاده   بيماريهاي شايع توليد مثل در سگ و گربه86   54
1200   لطفي زاده   داروشناسي كاربردي و تجويز دارو در سگ وگربه86   55
1000   جعفرزاده   كبوتر وكبوتر بازي در ايران86   56
700   لطفي زاده   مروري بر بيماريهاي شايع توليد مثل در گاو86   57
900   دكتر اوحدي نيا   پرورش و بيماريهاي گوساله    58
900   دكتر اوحدي نيا   ايمني زيستي وسالم سازي مرغداريها81   59
600   دكتر اوحدي نيا   بيماري آسيت   60
700   دكتر اوحدي نيا   بيماري آنسفالوميليت مرغي   61
800   دكتر اوحدي نيا   بيماري كوكسيديوز طيور   62
500   دكتر اوحدي نيا   بيماري لوكوز طيور   63
600   دكتراوحدي نيا   يماري مارك   64
1200   دكتر اوحدي نيا   بيماري تغذيه اي طيور   65
600   دكتر اوحدي نيا   بيماري قارچي طيور   66
700   دكتر اوحدي نيا   پرورش وبيماريهاي بلدرچين   67
1000   دكت اوحدي نيا   راهنماي عملي پرورش وبيماريهاي شترمرغ   68
700   دكتر اوحدي نيا   عفونتهاي رئوويروسي طيور   69
700   دكتر اوحدي نيا   كم خوني عفوني وسندرم كم خوني خونريزي دهنده مرغ   70
500   دكتر اوحدي نيا   كنترل بهداشتي مايكوپلاسموز وكلي باسيلوز طيور   71
700   دكتر اوحدي نيا   واروا بيماري انگلي زنبوران عسل   72
7000   دكتر اوحدي نيا   طب مقايسه اي مشترك بين انسان ودام85   73
2200   دكتر اوحدي نيا   كنترل بيماريهاي مادران گوشتي ومرغان تخمگذار   74
1000   دكتر اوحدي نيا   اصول بهداشت وپرورش بوقلمون85   75
2500   دكتر اوحدي نيا   راهنماي جامع آموزش وپيشگيري از بيماري ايدز   76
1500   دكتر اوحدي نيا   اصول كالبدگشايي طيور82   77
400   دكتر اوحدي ينا   بيماري گامبورو   78
500   دكتر اوحدي ينا   بيماري نيوكاسل   79
3000   دكتر اوحدي ينا   راهنماي جامع پرورش و بيماريهاي سگ وگربه   82
700   دكتر اوحدي ينا   سالمونلوز طيور   83
900   دكتر اوحدي ينا   جوجه كشي بهداشتي و بيماري جوجه هاي جوان   84
3200      معرفي نژادهاي گاو ( شيري گوشتي و…   85
قيمت /  تومان   نويسنده   عنوان كتاب                                                               سال انتشار   رديف
1500   دكتر اوحدي ينا   مديريت كنترل بهداشتي بيماريهاي طيور   86
2000   دكتر اوحدي ينا   راهنماي تغذيه علمي كاربردي طيور   87
1000   شربتي   الفباي پرورش مرغ تخمگذار79   88
1900   راد   بيماريهاي مشترك انسان ودام   89
700   لطفي زاده    دانستنيهاي هاري (براي صاحبان سگ و گربه )86   90

6000   قمريان   داروهاي دامپزشكي و نهادهاي تغذيه اي - جديد   139
3800   سيماني   بيماري هاري    140
1200   افست   Veterinary  DRUGS   141
2500   محمدزاده   بيماريهاي گاو با اطلس رنگي   142
10000   كانيكام   فيزيولوژي دامپزشكي   143
12000   آرتور   مامايي دامپزشكي   144
1000   احمدي نژاد   راهنماي بيماريهاي اسب – جلد1  تنفسي   145
950   احمدي نژاد   راهنماي بيماريهاي اسب – جلد2  تناسلي   146
750   احمدي نژاد   راهنماي بيماريهاي اسب – جلد3  قلبي عروقي   147
3200   فقيهي   مباني فارماكولوژي دامپزشكي جلد1   148
3200   فقيهي   مباني فارماكولوژي دامپزشكي جلد2   149
1200   فقيهي   مباني فارماكولوژي دامپزشكي جلد3   150
700   بهره مند    (ESPانگليسي دامپروري(   151
1600   معماريان   پرواربندي گاو و گاوميش    152
2100   موسوي   ايمني شناسي   153
1600   برومند   پرورش گاوميش    154
3200   بزرگمهري   بهداشت و مديريت طيور   155
2000   مشهدي رفيعي   دارودرماني در دامهاي كوچك ( سگ )   156
1600   شايقي    اصول نوين زنبورداري    157
2200   تدين   باكتري شناسي سل   158
600   بديعي   پرورش وبيماريهاي خرگوش انقوره   159
2100   مهندس كياني   ماشينهاي دامپروري   160
950   قمريان   راهنماي نگهداري و مراقبت از گربه   161
1500   فرشچي   نگهداري و پرورش مرغ عشق   162
4000   ذوقي   تكنيكهاي بروسلوز در پزشكي و دامپزشكي   163
3000   ذوقي   زئونوزهاي نوپديد و بازپديد   164
1100   پناهنده   بيماريهاي غيرعفوني نشخواركنندگان   165
10000   افست   آناتومي پاسكوني   166
1000   شاهسواراني   پرروش طيور به زبان ساده   167
1800   حسابي   صنايع تبديلي گاو و گاوميش   168
1500   شفايي    بيماريهاي قابل انتقال بين حيوان وانسان    169
6800   فاطمي    فارماكولوژي جامع دامپزشكي ( گالينگور)   170
3500   شريفي   تغذيه اسب   171
قيمت /  تومان   نويسنده   عنوان كتاب                                                               سال انتشار   رديف
2700   كامياب   فرهنگ اصطلاحات علوم دامي    172
1600   بلواسي   راهنماي حشره شناسي و كنه شناسي دامپزشكي    173
1500   نويدشاد   احتياجات انرژي و پروتئين در نشخواركنندگان    174
4000   صفامهر   بيوشيمي عمومي    175
3300   صفامهر   جيره نويسي دام وطيور   176
3500   صفامهر   پرورش گوساله    177
2800   ضميري   كنترل توليدمثل   178
3900   ضميري   فيزيولوژي دام   179
1500   رفعتي    راهنماي مراقبت از اسب    
2200   دكتر سخا    تغذيه گاو    
3000   معافي    راهنماي توليد مثل در سگ ( فحلي جفتگيري آبستني زايمان    
1800   اميني    راهنماي سريع لوازم دامپزشكي    
7500   d.c.BLOOD   POCKET COMPANION TO VETERNARY  MEDICINE   
500   صادقي   آشنايي با پرورش ميگو   208
2000   سرافراز   بيولوژي ماهيان خاوياري درياي خزر   209
4000   فريدپاك   تكثيرمصنوعي وپرورش ماهي هاي گرم آبي    210
4000   دكتر اوحدي ينا   بازرسي و بهداشت گوشت   234
2600   مرادي   راهنماي مصور بهداشت در صنايع غذايي   235
2500   طباطبايي   ميكروبيولوژي گوشت و فراورده هاي گوشتي   236
1500   فضل آرا   اصول بهداشت در مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي    237
900   سحري   شيمي واكنش هاي قهوه اي شدن در مواد غذايي   238
1500   سحري   تركيبات ضد مغذي   239
دكتر فخار    راهنماي بيماريها  دام وطيور   260
سي دي هاي دامپزشكي ودامپروري


2000       فيلم تربيت سگ CD   262
3000      معرفي نژادهاي سگ CD   263
3500       پرورش شترمرغ CD   264
2000       اطلس كامل بيماريهاي گوسفند وبزCD   265
2000       اطلس نژادهاي گوسفند وبزCD   266
2000       اطلس نژادهاي اسب CD   267
2000       اطلس بيماريهاي گاو CD   268
2000       اطلس بافت دامپزشكي CD   269
2000       اطلس راديولوژي دامپزشكي CD   270
2000       اطلس هماتولوژي دامپزشكي CD   271
2000            اطلس كامل بيماريهاي اسب   272
تمام    6000       نرم افزار هوشمند تشخيص بيماريهاي طيورCD   273
2500       اطلس كامل پاپسكوCD   274
2800   ذوقي   پاتوژنز عفونتهاي باكتريايي   91
4000   قراگزلو   حيوانات آزمايشگاهي (بيولوژي آناتومي كاربردوپاتولوژي )   92
2200   بويه   مباني اصلاح طيور كاربردي   93
1900      راهنماي آزمايشهاي تغذيه دام    94
2000   حجازي   اطلس استخوان شناسي مقايسه اي   95
1800      آنفولانزاي پرندگان با نگاه تخصصي به واكسن    96
4000   مرجاني    جراحي گوشتخواران    98
2500   پاكدل   هچ يا جوجه دراوري شترمرغ به زبان ساده   99
2700   جلالي   تكنولوژي پشم وپوست    100
900   خورشيدي   از خوراك تا شير با نگرش بر عملكرد شكمبه   101
2500   ممقاني   راهنماي جامع داروهاي دامپزشكي   102
1400   ابيانه   قارچ شناسي و بيماريهاي دامپزشكي   103
4500   طلوعي   بيماريهاي پوستي اسب   104
2200   مرادي   چهره آزمايشگاهي بيماريهاي اسب   105
2400   ذوقي   مقدمه اي بر فيزيولوژي حيواني   106
3000   اسلامي   روشهاي آزمايشگاهي بيماريهاي كرمي   107
4200   ابيانه   قارچ شناسي عمومي دامپزشكي   129
قيمت /  تومان   نويسنده   عنوان كتاب                                                               سال انتشار   رديف
1300   شايق   تاسيسات و تجهيزات واحدهاي كشتارگاهي   130
2600   زاغري   پرورش مرغ مادر گوشتي   131
3300   صالح پور   مباني دامپروري   132
1750   فرشچي   نگهداري تربيت وبيماريهاي طوطي   133
1500   فرشچي   نگهداري تربيت و بيماريهاي قناري   134
1900   قمريان   راهنماي تربيت سگ   135
1300   شايق   تست ميكروبيولوژي دامپزشكي(كارداني به كارشناسي)   136
1700   شاهسواراني   پرورش گاوهاي گوشتي   137
2600   احمدي نژاد   رفتارشناسي اسب   138
2000      اطلس كامل بيماريهاي طيورCD   261

منبع: http://www.ariavet.com

به اشتراک گذاری این مطلب

•آخرین بروزرسانی• (•جمعه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۴۶•)

 

معرفی جدیدترین کتابهای دامپزشکی

(3 •امتیاز•)

مهمترین کتابهای دامپزشکی معرفی شده در نمایشگاه کتاب تهران

عکس جلد ISBN عنوان کتاب نویسنده سال
9781416058359 (CLINICS OF N.A.) ENDOCRINOLOGY, AN ISSUE OF VETERINARY CLINICS: EXOTIC PET, VOL PILNY 2008
9781416063728 (CLINICS OF N.A.) FIELD SURGERY OF CATTLE, PART II, AN ISSUE OF VETERINARY CLINI ANDERSON & MIESNER 2009
9781416063704 (CLINICS OF N.A.) HEMATOLOGY AND RELATED DISORDERS, AN ISSUE OF VETERINARY CLINI HADLEY 2008
9781416063742 (CLINICS OF N.A.) PRACTICAL APPLICATIONS AND NEW PERSPECTIVES IN VETERINARY BEHA LANDSBERG & HORWITZ 2008
9781416063759 (CLINICS OF N.A.) UPDATE ON MANAGEMENT OF PAIN, AN ISSUE OF VETERINARY CLINICS: MATHEWS 2009
9781416051343 (CLINICS OF N.A.) URINARY TRACT DISORDERS, AN ISSUE OF VETERINARY CLINICS: EQUIN SCHOTT 2008
9780813817484 5-Minute Veterinary Consult:Laboratory Tests and Diagnostic Procedures:Canine and Feline Vaden 2009
9780781753258 5-Minute Veterinary Consult:Ruminant Haskell 2009
9780813829715 AAEVT's Equine Manual for Veterinary Technicians Reeder 2009
9781420054439 ADDICTION AND THE MEDICAL COMPLICATIONS OF DRUG ABUSE** STEVEN B. KARCH, MD, 2008
9781437712834 ALPACA AND LLAMA HEALTH MANAGEMENT, AN ISSUE OF VETERINARY CLINICS: FOOD ANIMAL ANDERSON & WHITEHEAD 2010
9780702028885 ANAESTHESIA OF EXOTIC PETS LONGLEY 2008
9780813803296 Anatomy and Physiology of Domestic Animals Akers 2008
9780813805863 Anesthesia for Veterinary Technicians Bryant 2010
9780702028786 ANIMAL ABUSE AND UNLAWFUL KILLING, FORENSIC VETERINARY PATHOLOGY MUNRO & MUNRO 2008
9781573317146 Animal Biodiversity and Emerging Diseases:Prediction and Prevention Sparagano 2009
9781845934125 Animal Nutrition Science Dryden 2008
9789086860524 Applying HACCP-Based Quality Risk Management On Dairy Farms Noordhuizen 2008
9783899930269 Atlas and Textbook of Small Animal Neurology Jaggy 2010
9781405192484 Atlas of Clinical Avian Hematology Clark 2009
9781437700039 ATLAS OF DENTAL RADIOGRAPHY IN DOGS AND CATS - TEXT AND VETERINARY CONSULT PACKA DUPONT & DEBOWES 2009
9780813828008 Atlas of Small Animal Ultrasonography Penninck 2008
9780123706348 AVIAN IMMUNOLOGY DAVISON ET AL 2008
9781840761122 Avian Medicine and Surgery in Practice:Companion and Aviary Birds Doneley 2010
9781437712827 BACTERIAL AND PARASITIC DISEASES, AN ISSUE OF VETERINARY CLINICS: EXOTIC ANIMAL WADE 2010
9780851987156 Behaviour of the Domestic Cat BRADSHAW 2009
9781420071771 BIOBEHAVIORAL RESILIENCE TO STRESS BRIAN J. LUKEY AND V 2008
9781437712841 BOVINE ULTRASOUND, AN ISSUE OF VETERINARY CLINICS: FOOD ANIMAL PRACTICE, VOLUME2 BUCZINSKI 2010
9789086860845 Breeding For Robustness In Cattle/ EAAP- 126 Klopcic 2009
9781905319176 BSAVA Guide to Procedures in Small Animal Practice Bexfield 2010
9781905319107 BSAVA Manual of Canine and Feline Abdominal Imaging O'Brien 2009
9781905319022 BSAVA Manual of Canine and Feline Endoscopy and Endosurgery Lhermette 2008
9780905214979 BSAVA Manual of Canine and Feline Thoracic Imaging Schwarz 2008
9781905319039 BSAVA Manual of Farm Pets Roberts 2008

9781905319046 BSAVA Manual of Raptors, Pigeons and Passerine Birds Chitty 2008
9781905319084 BSAVA Manual of Rodents and Ferrets Keeble 2009
9781416031833 CANCER MANAGEMENT IN SMALL ANIMAL PRACTICE HENRY & HIGGINBOTHAM 2010
9781437705607 CHANGING PARADIGMS IN DIAGNOSIS AND TREATMENT OF UROLITHIASIS, AN ISSUE OF VETER OSBORNE & LULICH 2009
9781420069662 Chemical Analysis of Firearms, Ammunition, and Gunshot Residue (International Forensic Science and Investigation) Smyth Wallace, James 2008
9781840761245 Chronic Pain in Small Animal Medicine Fox 2010
9780323046848 CLINICAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY MANUAL FOR VETERINARY TECHNICIANS COLVILLE & BASSERT 2008
9780813815848 Clinical Canine and Feline Reproduction:Evidence-Based Answers Root Kustritz 2010
9783899930580 Clinical Endocrinology of Dogs and Cats:An Illustrated Text Rijnberk 2010
9781416063681 CLINICAL PATHOLOGY, AN ISSUE OF VETERINARY CLINICS: EQUINE PRACTICE, VOLUME24-2 PARRY 2008
9780813810492 Clinical Radiology of Exotic Companion Mammals Capello 2009
9781840760934 Clinical Signs in Small Animal Medicine Schaer 2008
9781420043921 COLOR ATLAS FORENSIC TOOL MARK IDENTIFICATION * NICHOLAS PETRACO 2010
9780702028106 COLOR ATLAS OF DISEASES AND DISORDERS OF THE FOAL MCAULIFFE & SLOVIS 2008
9781420043204 Color Atlas of Forensic Medicine and Pathology* CHARLES A. CATANESE( 2010
9780813816081 Color Atlas of Small Animal Anatomy:The Essentials McCracken 2009
9781840761085 Colour Handbook of Small Animal Dental and Oral Maxillofacial Disease Niemiec 2010
9780750688987 COMPANION ANIMAL NUTRITION, A MANUAL FOR VETERINARY NURSES AND TECHNICIANS ACKERMAN 2008
9781439811337 COMPUTER-AIDED FORENSIC FACIAL COMPARISON* RICHARD W. VORDER BR 2010
9781416056416 CONSULTATIONS IN FELINE INTERNAL MEDICINE, VOLUME 6 AUGUST 2010
9781420085426 CRIME SCENE PROCESSING AND LABORATORY WORKBOOK* JONES, PATRICK | WI 2009
9781420047516 CRIMINAL INVESTIGATIVE FAILURES** Rossmo, D. Kim| 2009
9781416060543 DAIRY HEIFER MANAGEMENT, AN ISSUE OF VETERINARY CLINICS: FOOD ANIMAL PRACTICE, V GODDEN & MCGUIRK 2008
9781420086768 DEATH SCENE INVESTIGATION A FIELD GUIDE** SCOTT A. WAGNER 2009
9780813822754 Decision Making in Small Animal Oncology Argyle 2009
9781420070132 DENTAL AUTOPSY RICHARD R. SOUVIRON 2010
9781420074208 DISASTER RECOVERY* BRENDA PHILLIPS 2009
9781420061390 Domestic Violence: Intervention, Prevention, Policies, and Solutions** Davis, Richard L.| 2008
9780849379680 EMERGENCY CHARACTERIZATION OF UNKNOWN MATERIALS Houghton, Rick| 2008
9781416063735 EMERGING AND REEMERGING VIRUSES OF DOGS AND CATS, AN ISSUE OF VETERINARY CLINICS KAPIL & LAMM 2008
9781437712865 ENDOSCOPY, AN ISSUE OF VETERINARY CLINICS: SMALL ANIMAL PRACTICE, VOLUME39-5 RADLINSKY 2010
9780849333583 Ensuring Competent Performance in Forensic Practice: Recovery, Analysis, Interpretation, and Reporting** Hadley, Keith | Fer 2008
9781405154925 Equine Back Pathology:Diagnosis and Treatment Henson 2009
9781840761191 Equine Clinical Medicine, Surgery and Reproduction Munroe 2010
9781405130165 Equine Hospital Manual Corley 2008
9780702028991 ESSENTIALS OF DOMESTIC ANIMAL EMBRYOLOGY HYTTEL, SINOWATZ, VE 2009
9780702028731 EXOTIC ANIMAL MEDICINE, A QUICK REFERENCE GUIDE JEPSON 2009
9780813810225 Exotic Small Mammal Care and Husbandry Banks 2010
9780813816135 Feline Dentistry:Oral Assessment, Treatment, and Preventative Care Bellows 2010
9780702029868 FELINE ORTHOPEDIC SURGERY AND MUSCULOSKELETAL DISEASE MONTAVON, VOSS & LAN 2009
9781416063711 FIELD SURGERY OF CATTLE, PART I, AN ISSUE OF VETERINARY CLINICS: FOOD ANIMAL PRA ANDERSON & MIESNER 2008
9781420043082 FORENSIC AND MEDICO-LEGAL ASPECTS OF SEXUAL CRIMES AND UNUSUAL SEXUAL PRACTICES* ANIL AGGRAWAL 2009
9781420094312 FORENSIC CARDIOVASCULAR MEDICINE** RUDUSKY, BASIL| 2009
9780849391897 FORENSIC CREMATION RECOVERY AND ANALYSIS** SCOTT I. FAIRGRIEVE 2008
9781420063295 FORENSIC DNA ANALYSIS A LABORATORY MANUAL** J. THOMAS MCCLINTOCK 2008
9781420063271 Forensic Epidemiology (International Forensic Science and Investigation)* KOEHLER, STEVEN A. | 2009
9780849390753 Forensic Evaluation of Traumatic Brain Injury,THE** GREGORY MURREY, PH.D 2007
9781420054453 FORENSIC ISSUES IN ALCOHOL TESTING** STEVEN B. KARCH, MD, 2008
9780849381737 FORENSIC PSYCHOLOGY AND NEUROPSYCHOLOGY FOR CRIMINAL AND CIVIL CASES HAROLD V. HALL 2008
9781420067729 FORENSIC SCIENCE * LEE KEITH CHATFIELD 2010
9780849304101 FORENSIC SCIENCE IN WILDLIFE INVESTIGATIONS* ADRIAN LINACRE 2009
9789086860883 Formula For The Future: Nutrition Or Pathology?: Elevating Performance And Health In Pigs And Poultry Taylor-Pickard 2009
9780813814018 Fund. of Ornamental Fish Health Roberts 2010
9781405185820 Gastrointestinal Nematodes of Sheep and Cattle:Biology and Control Scott 2010
9781405155908 General Pathology for Veterinary Nurses Brooks 2010
9780813809366 Goat Science and Production Solaiman 2010
9781405150798 Guide to Antimicrobial Use in Animals Guardabassi 2008
9789086860678 Gut Efficiency; The Key Ingredient In Ruminant Production: Elevating Animal Performance And Health Andrieu 2008
9780813810829 Hair Loss Disorders in Domestic Animals Mecklenburg 2009
9780702028632 HANDBOOK OF EQUINE RADIOGRAPHY WEAVER & BARAKZAI 2010
9781405126502 HDBK of Small Animal MRI Elliott 2010
9781405145510 HDBK of Veterinary Clinical Research Holmes 2008
9781405158176 HDBK of Veterinary Communication Skills Gray 2010
9780813828374 HDBK of Veterinary Pharmacology Hsu 2008
9781846192227 HEALTH RECORDS IN COURT * PETER CARTER(FOREWOR 2009
9781437705621 HEPATOLOGY, AN ISSUE OF VETERINARY CLINICS: SMALL ANIMAL PRACTICE, VOLUME39-3 ARMSTRONG & ROTHUIZE 2009
9781420062861 HUMAN AND NONHUMAN BONE IDENTIFICATION: A COLOR ATLAS DIANE L. FRANCE 2009
9780813810713 Illustrated Guide to Equine Diseases Abutarbush 2009
9781845935412 Improving Animal Welfare: A Practical Approach Grandin 2009
9780813813790 Infectious Disease Management in Animal Shelters Miller 2009
9780813820200 Integrating Complementary Medicine into Veterinary Practice Goldstein 2008
9781405111010 Intro. to Veterinary and Comparative Forensic Medicine Cooper 2008
9788184487381 Introduction To General Veterinary Pathology Rao 2009
9781845934033 Long Distance Transport and Welfare of Farm Animals Appleby 2008
9781420051865 Magico-Religious Groups and Ritualistic Activities: A Guide for First Responders* Kail, Tony M.| 2008
9780813800899 Manual of Small Animal Soft Tissue Surgery Tobias 2010
9781845933548 Mathematical Modelling in Animal Nutrition France 2008
9781846190674 MEDICAL LAW HANDBOOK MOHINDRA 2008
9780849350078 METHODS IN ENVIRONMENTAL FORENSICS Stephen M Mudge 2008
9781840761290 Multimodal Management of Canine Osteoarthritis Fox 2010
9781437712858 NEW CONCEPTS IN DIAGNOSTIC IMAGING, AN ISSUE OF VETERINARY CLINICS: SMALL ANIMAL LARSON & DANIEL 2010
9781437705584 NUTRITION AND BEHAVIOR OF UNCOMMON SPECIES, AN ISSUE OF VETERINARY CLINICS: EXOT HESS & ANTINOFF 2009
9781845934064 Nutrition and Feeding of Organic Poultry Blair 2008
9780813812762 Oncology for Veterinary Technicians and Nurses Moore 2010
9781840761184 Ophthalmic Disease in Veterinary Medicine Martin 2010
9780813820811 Parasitic Diseases of Wild Birds Atkinson 2009
9781845936136 Paratuberculosis: Organism, Disease, Control Behr 2010
9781420054552 PATHOLOGY, TOXICOGENETICS, AND CRIMINALISTICS OF DRUG ABUSE STEVEN B. KARCH, MD, 2008
9781420073003 PEDIATRIC HOMICIDE : MEDICAL INVESTIGATION** KAREN GRIEST 2010
9781603440035 Pet First Aid and Disaster Response Guide Pets America 2008
9781420054583 PHARMACOKINETICS AND PHARMACODYNAMICS OF ABUSED DRUGS STEVEN B. KARCH, MD, 2009
9780123695178 PLANNING AND DESIGNING RESEARCH ANIMAL FACILITIES HESSLER AND LEHNER 2009
9781420077964 POLICE CORRUPTION * PRENZLER, TIM| 2009
9781420065060 POLICE FIREARMS INSTRUCTION: PROBLEMS AND PRACTICES RICHARD GRASSI 2009
9781420054514 POSTMORTEM TOXICOLOGY OF ABUSED DRUGS** STEVEN B. KARCH, MD, 2008
9780813815510 Practical Atlas of Ruminant and Camelid Reproductive Ultrasonography DesCôteaux 2010
9780813806075 Practical Small Animal MRI Gavin 2009
9781437712810 PRACTICE MANAGEMENT, AN ISSUE OF VETERINARY CLINICS: EQUINE PRACTICE, VOLUME25-3 COWLES, JR 2010
9789086861125 Precision Livestock Farming '09 Lokhorst 2009
9781840761146 Principles of Equine Dentistry Klugh 2010
9781405147064 Rabbit Medicine and Surgery for Veterinary Nurses Fraser 2009
9781416099994 RADIOLOGY OF BIRDS - TEXT AND VETERINARY CONSULT PACKAGE, AN ATLAS OF NORMAL ANA SILVERMAN & TELL 2009
9780721606354 RADIOLOGY OF BIRDS, AN ATLAS OF NORMAL ANATOMY AND POSITIONING SILVERMAN & TELL 2009
9780470568996 Raising Goats For Dummies Smith 2010
9781840760552 Rapid Review of Small Exotic Animal Medicine and Husbandry Rosenthal 2008
9781573317504 Rickettsiology and Rickettsial Diseases Hechemy 2009
9789086861194 Ruminant Physiology: Digestion, Metabolism And Effects Of Nutrition On Reproduction And Welfare Chilliard 2009
9781416029267 SAUNDERS COMPREHENSIVE REVIEW FOR THE NAVLE?? SCHENCK 2010
9781416054016 SAUNDERS COMPREHENSIVE REVIEW FOR THE NAVLE?? - TEXT AND VETERINARY CONSULT PACK SCHENCK 2010
9780702032363 SAUNDERS SOLUTIONS IN VETERINARY PRACTICE: DENTISTRY, OPHTHALMOLOGY, DERMATOLOGY GORREL, TURNER, PATE 2008
9780702028717 SAUNDERS SOLUTIONS IN VETERINARY PRACTICE: SMALL ANIMAL DENTISTRY GORREL 2008
9780702028694 SAUNDERS SOLUTIONS IN VETERINARY PRACTICE: SMALL ANIMAL ONCOLOGY FOALE & DEMETRIOU 2010
9780702028724 SAUNDERS SOLUTIONS IN VETERINARY PRACTICE: SMALL ANIMAL OPHTHALMOLOGY TURNER 2008
9781405134958 Sciences of Animal Welfare Mellor 2009
9781420092806 Scientific Method ** Noon, Randall K.| 2009
9781840761269 Self-Assessment Colour Review of Cattle and Sheep Medicine Scott 2010
9781840760996 Self-Assessment Colour Review of Feline Infectious Diseases Hartmann 2010
9781420066326 SERIAL VIOLENCE ANALYSIS OF MODUS OPERANDI AND SIGNATURE CHARACTERISTICS OF KILLERS** ROBERT D. KEPPEL AND 2009
9781405160445 Sheep Flock Health:A Planned Approach Sargison 2008
9780813824321 Simian Virology Voevodin 2009
9780849392696 SKELETAL TRAUMA: IDENTIFICATION OF INJURIES RESULTING FROM HUMAN RIGHTS ABUSE AND ARMED CONFLICT** ERIN H. KIMMERLE AND 2008
9780813802305 Small Animal Anesthesia and Analgesia Carroll 2008
9781416052883 SMALL ANIMAL CLINICAL TECHNIQUES TAYLOR 2010
9781416025917 SMALL ANIMAL CRITICAL CARE MEDICINE SILVERSTEIN & HOPPER 2008
9783899930276 Small Animal Gastroenterology Steiner 2008
9780702028007 SMALL ANIMAL ONCOLOGY, AN INTRODUCTION NORTH & BANKS 2009
9781420069914 SOIL ANALYSIS IN FORENSIC TAPHONOMY CHEMICAL AND BIOLOGICAL EFFECTS OF BURIED HUMAN REMAINS** MARK TIBBETT AND DAV 2008
9781405169509 Success in Veterinary Practice:Maximising clinical outcomes and personal well-being Viner 2010
9780849315633 SURVEILLANCE VIDEO ENHANCEMENT, ANALYSIS, AND INTERPRETATION: BASICS FOR FORENSIC INVESTIGATION AND* DOROTHY STOUT 2011
9780813819983 Technical Large Animal Emergency Rescue Gimenez 2008
9780702029448 THE COMPLETE TEXTBOOK OF ANIMAL HEALTH & WELFARE WILLIAMS 2009
9780849323201 THE FORENSIC ANTHROPOLOGY LABORATORY MICHAEL W. WARREN AN 2008
9780911910995 THE MERCK / MERIAL MANUAL FOR PET HEALTH MERCK 2008
9781416058366 TOXICOLOGY, AN ISSUE OF VETERINARY CLINICS: EXOTIC ANIMAL PRACTICE, VOLUME11-2 LABONDE 2008
9781405136952 Understanding Animal Welfare Fraser 2008
9781840761283 Urinary Stones in Small Animal Medicine:A Colour Handbook Hesse 2009
9781840760958 Urological Disorders of the Dog and Cat Holt 2008
9780813810171 Veterinary Disaster Medicine:Working Animals Wingfield 2009
9780813810140 Veterinary Disaster Response Wingfield 2009
9781405176941 Veterinary Epidemiology:An Introduction Pfeiffer 2010
9781405169684 Veterinary Pharmacovigilance:Adverse Reactions to Veterinary Medicinal Products Woodward 2009
9781420071122 Violence Assessment and Intervention: The Practitioner's Handbook, Second Edition** JAMES S. CAWOOD, CPP 2009
9780849381782 VIRTOPSY APPROACH: 3D OPTICAL AND RADIOLOGICAL SCANNING AND RECONSTRUCTION IN FORENSIC MEDICINE,THE* PETER VOCK(EDITOR) 2009
9781420054484 WORKPLACE DRUG TESTING** STEVEN B. KARCH, MD, 2008

به اشتراک گذاری این مطلب

•آخرین بروزرسانی• (•چهارشنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۷:۴۴•)

 

نظر سنجی پرطرفدارترین بخش

به نظر شما چه مطالبی در سایت بیشتر درج شود؟
 
راهنمای سایت

برای دسترسی آسان به مطلب مورد نظر از منوی جستجو در بالا استفاده نمائید. جهت دسترسی موضوعی از منوی بخش ها در بالا مجموعه مورد نظر خود را پیدا کنید. برای دسترسی به همه مطالب، عکس ها و کتابها حتما در سایت عضو شوید.

عضویت در سایت

Info@Mainvets.com

•اعضا• : 5444
•محتوا• : 1894
•لینک وب ها• : 258
Designed by : Mojtaba Alimolaei | Mainvets