// این سایت در پایگاه ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و درگاه ملی خدمات الکترونیک ایران ثبت شده است//

******* ******* ******* *******

       /   ایمونوگلوبولین -- •۲۱ بهمن ۱۳۹۱•  ::.        /   بيماري زبان آبی -- •۳۱ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- خاویار -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- آلایش خوراکی دام -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- عسل -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- شیر خام -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- تخم مرغ -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- میگو -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- ماهی -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- گوشت بوقلمون -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- گوشت مرغ -- •۲۳ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- گوشت شترمرغ -- •۲۳ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- گوشت قرمز -- •۲۳ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   دارونامه جامع دامهای کوچک -- •۰۷ خرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   سوگند نامه دامپزشکی -- •۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱•  ::.        /   خبر مهم: وضعیت خاص صنعت گاوداری -- •۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱•  ::.        /   عوامل شکست در واکسیناسیون طیور -- •۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۱•  ::.        /   مدیریت جوجه های گوشتی در هفته اول پرورش -- •۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۱•  ::.        /   مواد ضد عفوني كننده وعملكرد آن ها -- •۳۰ فروردین ۱۳۹۱•  ::.        /   راهنمائي هاي خاص براي بخار دادن در جوجه كشي ها -- •۳۰ فروردین ۱۳۹۱•  ::.
ورود کاربراننظرسنجی
تعداد دانشکده های دامپزشکی کشور باید ...
 
كیفیت مطالب ارائه شده در سایت دامپزشکان برتر را چگونه ارزیابی می كنید؟
 
صفحه اصلی معرفی کتاب لیست کتب دامپزشکی فارسی

لیست کتب دامپزشکی فارسی

(9 •امتیاز•)

قيمت /  تومان   نويسنده   عنوان كتاب                                                               سال انتشار   رديف
3000   دكتر جلالي   آسيب شناسي اختصاصي دامپزشكي جلد1                        85   1
3000   دكتر جلالي   آسيب شناسي اختصاصي دامپزشكي جلد2                        85   2
4500   سوهاني – خيرخواه   پرورش وبيماريهاي بوقلمون                                       85   3
4500   دكتر حصازي   آنفلوانزاي پرندگان                                                     86   4
2500   كريم زاده   تغذيه كاربردي گاوشيري                                             84   5
1400   كميليان   بيماريهاي خرگوش                                                     86   6
13500      راهنماي جامع دامپزشكي و دامپروري    7
12000   دكتر محسن عباسي   85   بافت شناسي مقايسه اي دامپزشكي (با ارتباطات كلينيكي)   8
1000   دكتر يدالله اسدپور   اصول پرورش اردك                                                85   9
4500   دكتر حسن واحدي   پرورش وبيماريهاي شتر مرغ ( وشتر مرغ سانان )            85   10
1850   دكتر مهدي مرجاني   راهنماي بهداشت نگهداري وتربيت گربه                          84   11
700   عسگرزيناالي   راهنماي نگهداري سنجاب                                             86   12
3500   رسول روح الامين   راهنماي نگهداري وتربيت سگ                                     86   13
1000   دكتر فاطمي   سوالات تستي وتشريحي فارماكولوژي دامپزشكي همراه جواب 84   14
6000   دكتر فاطمي   فارماكولوژي جامع دامپزشكي                                           84   15
5200   دكتر غفوري   مديريت پرورش شر مرغ                                                 84   16
1200   دكتر كاظم عرب   مروري بر نگهداري جيوانات خانگي                                   84   17
1500   دكتر كاظم عبدي   راهنماي عملي انگل شناسي براي دامپزشكان 84   18
3000   دكتر عزت پور   پرورش گوسفند82   19
1800   دكترخداكرم تفتي   كالبدگشايي وآسيب شناسي تشخيصي دامپزشكي 83   20
3000   دكترالكسان آواك   بيماريهاي طيوروپرندگان زينتي84   21
1500   دكتر كاظم عبدي   1000سابت برتر دامپزشكي .كشاورزي .جانورشناسي82   22
1800   مجتبي سيد موسوي   راهنماي كامل مراقبت از اسب وپوني82   23
1500   دكتر هرمز حميديه   اصول علمي وعملي پرورش جوجه شتر مرغ83   24
1500   دكتر مصلي نژاد   اصول مايع درماني در دامپزشكي84   25
700   دكتر مصطفوي   تب دره ريفت ( بيماري خطر ناك مشترك انسان ودام )82   26
4000   دكتر فضائلي نژاد   بهداشت دام وطيور84   27
1700   دكتر احسان مقدس   پرورش وبيماريهاي كبوتر84   28
1100   دكتر دهفاني زاده   توليد مثل شتر82   29
2500   فرهاد فرودي   دامپروري عمومي84   30
1850   دكتر مهدي مرجاني   راهنماي بهداشت نگهداري وتربيت سگ84   31
1800   دكتر عزت پور   پرورش گوسفند وبز بومي ايران82   32
6000   دكتر افشارپاد   اپيدميولوژي و تحقيقات در دامپزشكي80   33
2200   دكتر عبدي   بيماريهاي شترمرغ و شترمرغ سانان80   34
1000   دكتر جعفرزاده   راهنماي تربيت گونه هاي حيوانات80   35
700   دكتر مسعودي پور   حيوانت به عنوان كالا79   36
2000   دكتر مزيني   انتقال جنين در گاوهاي شيري80   37
370   دكتر مسعودي پور   حقوق حيوانات79   38
1500   دكتر سالمي   قارچ شناسي در دامپزشكي78   39
قيمت /  تومان   نويسنده   عنوان كتاب                                                               سال انتشار   رديف
1650   دكتر وجگاني   كنترل ورم در گله هاي شيري79   40
700   دكترمرادي   اختلالات پستان در نشخوار كنندگان78   41
2800      اصول پرورش مرغ مادر    42
1500   وجگاني   باروري و مامايي در ماديان78   43
1000   حاج صادق   عوامل محرك رشد در دام وطيور78   44
1000   سازمان   آئين نامه سازمان دامپزشكي78   45
1500   بازرگاني   بيماري يون79   46
1200   رزمگيري    بيماريهاي اردك    47
1200   وجگاني   ناباروري تغذيه اي ومتابوليك در گاو78   48
1200   محبعلي   بيماريهاي تك ياخته مشترك بين انسان ودام77   49
800   آرشامي   آناتومي وتشريح نشخواركنندگان76   50
700   ضميري   فيزيولوژي گوارش در نشخواركنندگان76   51
700   محمودي   روشها وتكنيكهاي نوين آزمايشگاهي77   52
4500   سوهاني   مديريت پرورش بوقلمون86   53
1000   لطفي زاده   بيماريهاي شايع توليد مثل در سگ و گربه86   54
1200   لطفي زاده   داروشناسي كاربردي و تجويز دارو در سگ وگربه86   55
1000   جعفرزاده   كبوتر وكبوتر بازي در ايران86   56
700   لطفي زاده   مروري بر بيماريهاي شايع توليد مثل در گاو86   57
900   دكتر اوحدي نيا   پرورش و بيماريهاي گوساله    58
900   دكتر اوحدي نيا   ايمني زيستي وسالم سازي مرغداريها81   59
600   دكتر اوحدي نيا   بيماري آسيت   60
700   دكتر اوحدي نيا   بيماري آنسفالوميليت مرغي   61
800   دكتر اوحدي نيا   بيماري كوكسيديوز طيور   62
500   دكتر اوحدي نيا   بيماري لوكوز طيور   63
600   دكتراوحدي نيا   يماري مارك   64
1200   دكتر اوحدي نيا   بيماري تغذيه اي طيور   65
600   دكتر اوحدي نيا   بيماري قارچي طيور   66
700   دكتر اوحدي نيا   پرورش وبيماريهاي بلدرچين   67
1000   دكت اوحدي نيا   راهنماي عملي پرورش وبيماريهاي شترمرغ   68
700   دكتر اوحدي نيا   عفونتهاي رئوويروسي طيور   69
700   دكتر اوحدي نيا   كم خوني عفوني وسندرم كم خوني خونريزي دهنده مرغ   70
500   دكتر اوحدي نيا   كنترل بهداشتي مايكوپلاسموز وكلي باسيلوز طيور   71
700   دكتر اوحدي نيا   واروا بيماري انگلي زنبوران عسل   72
7000   دكتر اوحدي نيا   طب مقايسه اي مشترك بين انسان ودام85   73
2200   دكتر اوحدي نيا   كنترل بيماريهاي مادران گوشتي ومرغان تخمگذار   74
1000   دكتر اوحدي نيا   اصول بهداشت وپرورش بوقلمون85   75
2500   دكتر اوحدي نيا   راهنماي جامع آموزش وپيشگيري از بيماري ايدز   76
1500   دكتر اوحدي نيا   اصول كالبدگشايي طيور82   77
400   دكتر اوحدي ينا   بيماري گامبورو   78
500   دكتر اوحدي ينا   بيماري نيوكاسل   79
3000   دكتر اوحدي ينا   راهنماي جامع پرورش و بيماريهاي سگ وگربه   82
700   دكتر اوحدي ينا   سالمونلوز طيور   83
900   دكتر اوحدي ينا   جوجه كشي بهداشتي و بيماري جوجه هاي جوان   84
3200      معرفي نژادهاي گاو ( شيري گوشتي و…   85
قيمت /  تومان   نويسنده   عنوان كتاب                                                               سال انتشار   رديف
1500   دكتر اوحدي ينا   مديريت كنترل بهداشتي بيماريهاي طيور   86
2000   دكتر اوحدي ينا   راهنماي تغذيه علمي كاربردي طيور   87
1000   شربتي   الفباي پرورش مرغ تخمگذار79   88
1900   راد   بيماريهاي مشترك انسان ودام   89
700   لطفي زاده    دانستنيهاي هاري (براي صاحبان سگ و گربه )86   90

6000   قمريان   داروهاي دامپزشكي و نهادهاي تغذيه اي - جديد   139
3800   سيماني   بيماري هاري    140
1200   افست   Veterinary  DRUGS   141
2500   محمدزاده   بيماريهاي گاو با اطلس رنگي   142
10000   كانيكام   فيزيولوژي دامپزشكي   143
12000   آرتور   مامايي دامپزشكي   144
1000   احمدي نژاد   راهنماي بيماريهاي اسب – جلد1  تنفسي   145
950   احمدي نژاد   راهنماي بيماريهاي اسب – جلد2  تناسلي   146
750   احمدي نژاد   راهنماي بيماريهاي اسب – جلد3  قلبي عروقي   147
3200   فقيهي   مباني فارماكولوژي دامپزشكي جلد1   148
3200   فقيهي   مباني فارماكولوژي دامپزشكي جلد2   149
1200   فقيهي   مباني فارماكولوژي دامپزشكي جلد3   150
700   بهره مند    (ESPانگليسي دامپروري(   151
1600   معماريان   پرواربندي گاو و گاوميش    152
2100   موسوي   ايمني شناسي   153
1600   برومند   پرورش گاوميش    154
3200   بزرگمهري   بهداشت و مديريت طيور   155
2000   مشهدي رفيعي   دارودرماني در دامهاي كوچك ( سگ )   156
1600   شايقي    اصول نوين زنبورداري    157
2200   تدين   باكتري شناسي سل   158
600   بديعي   پرورش وبيماريهاي خرگوش انقوره   159
2100   مهندس كياني   ماشينهاي دامپروري   160
950   قمريان   راهنماي نگهداري و مراقبت از گربه   161
1500   فرشچي   نگهداري و پرورش مرغ عشق   162
4000   ذوقي   تكنيكهاي بروسلوز در پزشكي و دامپزشكي   163
3000   ذوقي   زئونوزهاي نوپديد و بازپديد   164
1100   پناهنده   بيماريهاي غيرعفوني نشخواركنندگان   165
10000   افست   آناتومي پاسكوني   166
1000   شاهسواراني   پرروش طيور به زبان ساده   167
1800   حسابي   صنايع تبديلي گاو و گاوميش   168
1500   شفايي    بيماريهاي قابل انتقال بين حيوان وانسان    169
6800   فاطمي    فارماكولوژي جامع دامپزشكي ( گالينگور)   170
3500   شريفي   تغذيه اسب   171
قيمت /  تومان   نويسنده   عنوان كتاب                                                               سال انتشار   رديف
2700   كامياب   فرهنگ اصطلاحات علوم دامي    172
1600   بلواسي   راهنماي حشره شناسي و كنه شناسي دامپزشكي    173
1500   نويدشاد   احتياجات انرژي و پروتئين در نشخواركنندگان    174
4000   صفامهر   بيوشيمي عمومي    175
3300   صفامهر   جيره نويسي دام وطيور   176
3500   صفامهر   پرورش گوساله    177
2800   ضميري   كنترل توليدمثل   178
3900   ضميري   فيزيولوژي دام   179
1500   رفعتي    راهنماي مراقبت از اسب    
2200   دكتر سخا    تغذيه گاو    
3000   معافي    راهنماي توليد مثل در سگ ( فحلي جفتگيري آبستني زايمان    
1800   اميني    راهنماي سريع لوازم دامپزشكي    
7500   d.c.BLOOD   POCKET COMPANION TO VETERNARY  MEDICINE   
500   صادقي   آشنايي با پرورش ميگو   208
2000   سرافراز   بيولوژي ماهيان خاوياري درياي خزر   209
4000   فريدپاك   تكثيرمصنوعي وپرورش ماهي هاي گرم آبي    210
4000   دكتر اوحدي ينا   بازرسي و بهداشت گوشت   234
2600   مرادي   راهنماي مصور بهداشت در صنايع غذايي   235
2500   طباطبايي   ميكروبيولوژي گوشت و فراورده هاي گوشتي   236
1500   فضل آرا   اصول بهداشت در مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي    237
900   سحري   شيمي واكنش هاي قهوه اي شدن در مواد غذايي   238
1500   سحري   تركيبات ضد مغذي   239
دكتر فخار    راهنماي بيماريها  دام وطيور   260
سي دي هاي دامپزشكي ودامپروري


2000       فيلم تربيت سگ CD   262
3000      معرفي نژادهاي سگ CD   263
3500       پرورش شترمرغ CD   264
2000       اطلس كامل بيماريهاي گوسفند وبزCD   265
2000       اطلس نژادهاي گوسفند وبزCD   266
2000       اطلس نژادهاي اسب CD   267
2000       اطلس بيماريهاي گاو CD   268
2000       اطلس بافت دامپزشكي CD   269
2000       اطلس راديولوژي دامپزشكي CD   270
2000       اطلس هماتولوژي دامپزشكي CD   271
2000            اطلس كامل بيماريهاي اسب   272
تمام    6000       نرم افزار هوشمند تشخيص بيماريهاي طيورCD   273
2500       اطلس كامل پاپسكوCD   274
2800   ذوقي   پاتوژنز عفونتهاي باكتريايي   91
4000   قراگزلو   حيوانات آزمايشگاهي (بيولوژي آناتومي كاربردوپاتولوژي )   92
2200   بويه   مباني اصلاح طيور كاربردي   93
1900      راهنماي آزمايشهاي تغذيه دام    94
2000   حجازي   اطلس استخوان شناسي مقايسه اي   95
1800      آنفولانزاي پرندگان با نگاه تخصصي به واكسن    96
4000   مرجاني    جراحي گوشتخواران    98
2500   پاكدل   هچ يا جوجه دراوري شترمرغ به زبان ساده   99
2700   جلالي   تكنولوژي پشم وپوست    100
900   خورشيدي   از خوراك تا شير با نگرش بر عملكرد شكمبه   101
2500   ممقاني   راهنماي جامع داروهاي دامپزشكي   102
1400   ابيانه   قارچ شناسي و بيماريهاي دامپزشكي   103
4500   طلوعي   بيماريهاي پوستي اسب   104
2200   مرادي   چهره آزمايشگاهي بيماريهاي اسب   105
2400   ذوقي   مقدمه اي بر فيزيولوژي حيواني   106
3000   اسلامي   روشهاي آزمايشگاهي بيماريهاي كرمي   107
4200   ابيانه   قارچ شناسي عمومي دامپزشكي   129
قيمت /  تومان   نويسنده   عنوان كتاب                                                               سال انتشار   رديف
1300   شايق   تاسيسات و تجهيزات واحدهاي كشتارگاهي   130
2600   زاغري   پرورش مرغ مادر گوشتي   131
3300   صالح پور   مباني دامپروري   132
1750   فرشچي   نگهداري تربيت وبيماريهاي طوطي   133
1500   فرشچي   نگهداري تربيت و بيماريهاي قناري   134
1900   قمريان   راهنماي تربيت سگ   135
1300   شايق   تست ميكروبيولوژي دامپزشكي(كارداني به كارشناسي)   136
1700   شاهسواراني   پرورش گاوهاي گوشتي   137
2600   احمدي نژاد   رفتارشناسي اسب   138
2000      اطلس كامل بيماريهاي طيورCD   261

منبع: http://www.ariavet.com

•یادداشت• (1)
سلام
من يه نسخه از كتاب فضل آرا اصول بهداشت در مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي رو مي خوام. از كجا ميتونم گير بيارم؟

به اشتراک گذاری این مطلب

•یادداشت خود را اضافه نمایید•

•نام شما•:
•ایمیل شما•:
•وب سایت شما•:
•موضوع•:
•یادداشت•:

به اشتراک گذاری این مطلب

•آخرین بروزرسانی• (•جمعه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۴۶•)

 

نظر سنجی پرطرفدارترین بخش

به نظر شما چه مطالبی در سایت بیشتر درج شود؟
 

مطالب مرتبط

راهنمای سایت

برای دسترسی آسان به مطلب مورد نظر از منوی جستجو در بالا استفاده نمائید. جهت دسترسی موضوعی از منوی بخش ها در بالا مجموعه مورد نظر خود را پیدا کنید. برای دسترسی به همه مطالب، عکس ها و کتابها حتما در سایت عضو شوید.

عضویت در سایت

Info@Mainvets.com

•اعضا• : 5444
•محتوا• : 1894
•لینک وب ها• : 258
Designed by : Mojtaba Alimolaei | Mainvets