// این سایت در پایگاه ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و درگاه ملی خدمات الکترونیک ایران ثبت شده است//

******* ******* ******* *******

       /   ایمونوگلوبولین -- •۲۱ بهمن ۱۳۹۱•  ::.        /   بيماري زبان آبی -- •۳۱ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- خاویار -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- آلایش خوراکی دام -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- عسل -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- شیر خام -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- تخم مرغ -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- میگو -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- ماهی -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- گوشت بوقلمون -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- گوشت مرغ -- •۲۳ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- گوشت شترمرغ -- •۲۳ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- گوشت قرمز -- •۲۳ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   دارونامه جامع دامهای کوچک -- •۰۷ خرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   سوگند نامه دامپزشکی -- •۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱•  ::.        /   خبر مهم: وضعیت خاص صنعت گاوداری -- •۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱•  ::.        /   عوامل شکست در واکسیناسیون طیور -- •۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۱•  ::.        /   مدیریت جوجه های گوشتی در هفته اول پرورش -- •۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۱•  ::.        /   مواد ضد عفوني كننده وعملكرد آن ها -- •۳۰ فروردین ۱۳۹۱•  ::.        /   راهنمائي هاي خاص براي بخار دادن در جوجه كشي ها -- •۳۰ فروردین ۱۳۹۱•  ::.
ورود کاربراننظرسنجی
تعداد دانشکده های دامپزشکی کشور باید ...
 
كیفیت مطالب ارائه شده در سایت دامپزشکان برتر را چگونه ارزیابی می كنید؟
 
صفحه اصلی صنایع غذایی بهداشت فراورده های دامی- گوشت شترمرغ

بهداشت فراورده های دامی- گوشت شترمرغ

(3 •امتیاز•)
برگرفته از سایت سازمان دامپزشکی کشور
گوشت شترمرغ
1. ويژگي‌ها
1-1- ويژگي‌هاي ظاهري/ ارگانولپتيك
þ لاشه شترمرغ تازه خنك شده بايد داراي ويژگي‌هاي زير باشد :
· به رنگ طبيعي ( قرمز تيره ) و داراي رشد لازم و كافي باشد.
· بدون هر گونه تغيير رنگ، خون مردگي و آثار تورمي باشد.
· كاملاً تميز و عاري از ذرات خارجي و هرگونه آلودگي و علائم بيماري باشد.
· داراي سفتي و قوام طبيعي باشد.
· هيچگونه بوي غير طبيعي، مانند بوي ترشيدگي ، تعفن و يا بوي گنديدگي، نبايد از آن به مشام برسد .
· چربي ها به رنگ طبيعي بوده و به صورت يكنواخت بدن را پوشانده و بدون هر گونه بوي غير طبيعي باشد .
þ اندرونه‌هاي شكمي و سينه‌اي بايد :
· بايد به‌طور كامل تخليه شده باشد، به‌طوري‌كه حفره سينه اي و شكمي آن كاملا"تميز باشد .
· كاملاً تميز و عاري از هرگونه پارگي ، تورم ، له شدگي يا تغيير رنگ باشد .
· داراي رنگ ، سفتي و قوام طبيعي بوده و هيچگونه بوي غير طبيعي نظير بوي ترشيدگي يا تعفن از آن به مشام نرسد .
þ گوشت قطعه بندي شده منجمد شترمرغ ، علاوه بر ويژگي‌هاي ظاهري گوشت تازه خنك شده شترمرغ بايد داراي ويژگي‌هاي زير، نيز باشد:
· پس از انجمادزدائي،‌ عضلات سختي و قوام طبيعي خود را حفظ كرده وسطح آن ليز و لزج نباشد.
· بدون آثار و نشانه‌هاي سوختگي ناشي از انجماد و نيزعلائم كپك‌‌زدگي (لكه‌هاي رنگي ناشي از رشد قارچ) باشد.
· به‌صورت كاملاً منجمد به‌دست مصرف‌كننده برسد.
تبصره : گوشت شترمرغ فقط بايد پس از قطعه بندي منجمد شود ( انجماد لاشه كامل شترمرغ مجاز نيست ).
þ گوشت چرخ‌كرده شترمرغ (تازه) بايد از گوشت تازه خنك شده شترمرغ (صفر تا 4 درجه سانتي گراد) تهيه شده و از نظر ظاهري داراي مشخصات زير باشد:
§ رنگ گوشت چرخ‌شده بايد به رنگ طبيعي باشد و هيچ‌گونه تغيير رنگ غيرطبيعي در آن مشاهده نگردد.
§ هيچگونه بوي غيرطبيعي مانند بوي ترشيدگي يا تعفن نبايد حس شود.
تبصره1- استفاده از اندام‌هايي مانند طحال، ريه، مثانه، نخاع، بافت‌هاي غضروفي و غده اي، رگ و پي، چربي‌هاي صفاقي و.... و اندام هايي كه از نظر شرعي مصرف آن ها منع شده است، در توليد گوشت چرخ كرده ممنوع است.
تبصره2- تهيه سنگدان چرخ كرده شترمرغ ، صرفا دركشتارگاه‌‌هاي صنعتي مجاز داراي امكانات لازم و      بسته بندي و نشانه گذاري آن با همين عنوان ، بلا مانع مي باشد.
يادآوري1 : گوشت و آلايش خوراكي شترمرغ تازه / منجمد بايد در پوشش مناسب بسته بندي شده كه خواص حسي- ظاهري و ساير ويژگي هاي محصول را حفظ كند و فرآورده را در برابر آلودگي هاي ميكروبي و ساير آلودگي ها و نيز در برابر تبخير سطحي و خشك شدن محاظت نموده و از نفوذ طعم ، بوي غير طبيعي و ساير عوامل خارجي حفظ نمايد.
يادآوري2-درداخل بسته بندي گوشت وآلايش خوراكي شترمرغ تازه/منجمد نبايدآب يا خونابه وجود داشته باشد.
يادآوري3 - گوشت و آلايش خوراكي شترمرغ تازه/ منجمد بايد در بسته هاي سالم، دست نخورده و داراي نشانه‌گذاري مربوط برابر ضوابط عرضه گردد .
2-1. ويژگي‌هاي شيميايي
· (TVBN)TVNدرگوشت شترمرغ تازه (غيرمنجمد) بعنوان معياري براي قضاوت مطرح نمي باشد.
· ميزان (TVBN)TVN در گوشت شترمرغ منجمد برحسب gr100/mg ( ميلي گرم در هر صد گرم گوشت) مطابق جدول زير مي باشد:

مطلوب
قابل مصرف
مصرف سريع
غيرقابل مصرف
حداكثر 20
24-21
27-25
بيش از 27
· ميزان باقيمانده دارو، هورمون، سموم و ساير موادشيميايي آن، كمتر از حداكثر حد مجاز باقيمانده (MRL) باشد. (حد مجاز باقيمانده (MRL ) در دست تدوين است)
3-1. ويژگي‌هاي ميكروبي
ويژگي‌هاي ميكروبي گوشت و آلايش خوراكي شترمرغ به‌شرح جدول 1-5 مي‌باشد.
جدول 1-5. ويژگي‌هاي ميكروبي گوشت و آلايش خوراكي شترمرغ
فراورده
آزمون
تعداد نمونه (n)
c
m
M
لاشه كامل شترمرغ
(تازه)
شمارش كلي ميكروارگانيسم‌ها
(در يك گرم)
5
3
104× 5
105× 5
‌سالمونلا (در 25 گرم)
5
0
منفي
-
اشريشيا كلي (در يك گرم)
5
2
50
500
گوشت شترمرغ
قطعه‌بندي/ بسته‌بندي
( با يا بدون استخوان)
(تازه/ منجمد)
شمارش كلي ميكروارگانيسم‌ها
(در يك گرم)
5
3
105
106
‌سالمونلا (در 25 گرم)
5
0
منفي
-
اشريشيا كلي (در يك گرم)
5
2
50
500
گوشت و سنگدان چرخ‌كرده شترمرغ /
خمير شترمرغ
(تازه/ منجمد)
شمارش كلي ميكروارگانيسم‌ها
(در يك گرم)
5
2
105× 5
106× 5
استافيلوكوكوس ارئوس كواگولاز مثبت (در يك گرم)
5
2
102× 5
103× 5
‌سالمونلا (در 25 گرم)
5
0
منفي
-
اشريشيا كلي (در يك گرم)
5
2
50
500
آلايش خوراكي شترمرغ
(دل، جگر ، سنگدان وپا)
(تازه/ منجمد)
شمارش كلي ميكروارگانيسم‌ها
(در يك گرم)
5
3
105
106
استافيلوكوكوس ارئوس كواگولاز مثبت (در يك گرم)
5
2
102
103
‌سالمونلا (در 25 گرم)
5
0
منفي
-
اشريشيا كلي (در يك گرم)
5
2
50
500

يادآوري1- در مواردي كه فقط يك نمونه به آزمايشگاه ارسال مي شود (نمونه منفرد)، ويژگي‌هاي ميكروبي نمونه با حد m سنجيده مي شود.
يادآوري2- هر بهر براساس شرايط زير قابل مصرف يا غيرقابل مصرف تشخيص داده مي شود:
1- در مواردي كه تمام نمونه ها m ≥ باشد ، بهر قابل قبول است .
2- در مواردي كه تعداد C≥ از n نمونه ، بين m < و M ≥ باشد ، بهر قابل قبول است.
3 - در مواردي كه هريك از نمونه ها M < باشد ، بهر غير قابل قبول است.
4- در مواردي كه تعداد < C ازn نمونه ، بين m < و M ≥ باشد ، بهرغير قابل قبول است.
2- عمر ماندگاري
عمر ماندگاري (Shelf – Life ) گوشت و آلايش خوراكي شترمرغ به شرح جدول  2-5 مي‌باشد كه بايد در نشانه‌گذاري گوشت و آلايش خوراكي شترمرغ رعايت شود .
جدول 2-5. عمر ماندگاري گوشت و آلايش خوراكي شترمرغ
نام فرآورده شكل عرضه شرايط نگهداري دما (درجه سانتي‌گراد) عمر ماندگاري
قطعات
گوشت شترمرغ
(با/ بدون استخوان)
°تازه
(بسته‌بندي معمولي)
0 تا4+
3روز (72ساعت)

(بسته‌بندي در خلاً)
0 تا4+
7روز

(بسته بندي با اتمسفر اصلاح شده)
0 تا4+
10 روز
°منجمد
(بسته‌بندي)
18-
9 ماه
گوشت و سنگدان چرخ‌كرده
شترمرغ
°تازه
( بسته‌بندي)
0 تا4+
2 روز(48ساعت)
°منجمد
( بسته‌بندي)
18-
3 ماه
چربي خوراكي
شترمرغ
°تازه
( بسته‌بندي)
0 تا4+
2 روز(48ساعت)
°منجمد
( بسته‌بندي)
18-
3 ماه
خمير شترمرغ
°منجمد
( بسته‌بندي)
18-
3 ماه
جگر، دل، سنگدان و پاي شترمرغ
°تازه
(بسته‌بندي)
0تا4+
2روز (48ساعت)
°منجمد
(بسته‌بندي)
18-
جگر: 3 ماه
دل، سنگدان و
شنبه 7 مرداد 1391
گوشت شترمرغ
1. ويژگي‌ها
1-1- ويژگي‌هاي ظاهري/ ارگانولپتيك
þ لاشه شترمرغ تازه خنك شده بايد داراي ويژگي‌هاي زير باشد :
· به رنگ طبيعي ( قرمز تيره ) و داراي رشد لازم و كافي باشد.
· بدون هر گونه تغيير رنگ، خون مردگي و آثار تورمي باشد.
· كاملاً تميز و عاري از ذرات خارجي و هرگونه آلودگي و علائم بيماري باشد.
· داراي سفتي و قوام طبيعي باشد.
· هيچگونه بوي غير طبيعي، مانند بوي ترشيدگي ، تعفن و يا بوي گنديدگي، نبايد از آن به مشام برسد .
· چربي ها به رنگ طبيعي بوده و به صورت يكنواخت بدن را پوشانده و بدون هر گونه بوي غير طبيعي باشد .
þ اندرونه‌هاي شكمي و سينه‌اي بايد :
· بايد به‌طور كامل تخليه شده باشد، به‌طوري‌كه حفره سينه اي و شكمي آن كاملا"تميز باشد .
· كاملاً تميز و عاري از هرگونه پارگي ، تورم ، له شدگي يا تغيير رنگ باشد .
· داراي رنگ ، سفتي و قوام طبيعي بوده و هيچگونه بوي غير طبيعي نظير بوي ترشيدگي يا تعفن از آن به مشام نرسد .
þ گوشت قطعه بندي شده منجمد شترمرغ ، علاوه بر ويژگي‌هاي ظاهري گوشت تازه خنك شده شترمرغ بايد داراي ويژگي‌هاي زير، نيز باشد:
· پس از انجمادزدائي،‌ عضلات سختي و قوام طبيعي خود را حفظ كرده وسطح آن ليز و لزج نباشد.
· بدون آثار و نشانه‌هاي سوختگي ناشي از انجماد و نيزعلائم كپك‌‌زدگي (لكه‌هاي رنگي ناشي از رشد قارچ) باشد.
· به‌صورت كاملاً منجمد به‌دست مصرف‌كننده برسد.
تبصره : گوشت شترمرغ فقط بايد پس از قطعه بندي منجمد شود ( انجماد لاشه كامل شترمرغ مجاز نيست ).
þ گوشت چرخ‌كرده شترمرغ (تازه) بايد از گوشت تازه خنك شده شترمرغ (صفر تا 4 درجه سانتي گراد) تهيه شده و از نظر ظاهري داراي مشخصات زير باشد:
§ رنگ گوشت چرخ‌شده بايد به رنگ طبيعي باشد و هيچ‌گونه تغيير رنگ غيرطبيعي در آن مشاهده نگردد.
§ هيچگونه بوي غيرطبيعي مانند بوي ترشيدگي يا تعفن نبايد حس شود.
تبصره1- استفاده از اندام‌هايي مانند طحال، ريه، مثانه، نخاع، بافت‌هاي غضروفي و غده اي، رگ و پي، چربي‌هاي صفاقي و.... و اندام هايي كه از نظر شرعي مصرف آن ها منع شده است، در توليد گوشت چرخ كرده ممنوع است.
تبصره2- تهيه سنگدان چرخ كرده شترمرغ ، صرفا دركشتارگاه‌‌هاي صنعتي مجاز داراي امكانات لازم و      بسته بندي و نشانه گذاري آن با همين عنوان ، بلا مانع مي باشد.
يادآوري1 : گوشت و آلايش خوراكي شترمرغ تازه / منجمد بايد در پوشش مناسب بسته بندي شده كه خواص حسي- ظاهري و ساير ويژگي هاي محصول را حفظ كند و فرآورده را در برابر آلودگي هاي ميكروبي و ساير آلودگي ها و نيز در برابر تبخير سطحي و خشك شدن محاظت نموده و از نفوذ طعم ، بوي غير طبيعي و ساير عوامل خارجي حفظ نمايد.
يادآوري2-درداخل بسته بندي گوشت وآلايش خوراكي شترمرغ تازه/منجمد نبايدآب يا خونابه وجود داشته باشد.
يادآوري3 - گوشت و آلايش خوراكي شترمرغ تازه/ منجمد بايد در بسته هاي سالم، دست نخورده و داراي نشانه‌گذاري مربوط برابر ضوابط عرضه گردد .
2-1. ويژگي‌هاي شيميايي
· (TVBN)TVNدرگوشت شترمرغ تازه (غيرمنجمد) بعنوان معياري براي قضاوت مطرح نمي باشد.
· ميزان (TVBN)TVN در گوشت شترمرغ منجمد برحسب gr100/mg ( ميلي گرم در هر صد گرم گوشت) مطابق جدول زير مي باشد:
مطلوب
قابل مصرف
مصرف سريع
غيرقابل مصرف
حداكثر 20
24-21
27-25
بيش از 27
· ميزان باقيمانده دارو، هورمون، سموم و ساير موادشيميايي آن، كمتر از حداكثر حد مجاز باقيمانده (MRL) باشد. (حد مجاز باقيمانده (MRL ) در دست تدوين است)
3-1. ويژگي‌هاي ميكروبي
ويژگي‌هاي ميكروبي گوشت و آلايش خوراكي شترمرغ به‌شرح جدول 1-5 مي‌باشد.
جدول 1-5. ويژگي‌هاي ميكروبي گوشت و آلايش خوراكي شترمرغ
فراورده
آزمون
تعداد نمونه (n)
c
m
M
لاشه كامل شترمرغ
(تازه)
شمارش كلي ميكروارگانيسم‌ها
(در يك گرم)
5
3
104× 5
105× 5
‌سالمونلا (در 25 گرم)
5
0
منفي
-
اشريشيا كلي (در يك گرم)
5
2
50
500
گوشت شترمرغ
قطعه‌بندي/ بسته‌بندي
( با يا بدون استخوان)
(تازه/ منجمد)
شمارش كلي ميكروارگانيسم‌ها
(در يك گرم)
5
3
105
106
‌سالمونلا (در 25 گرم)
5
0
منفي
-
اشريشيا كلي (در يك گرم)
5
2
50
500
گوشت و سنگدان چرخ‌كرده شترمرغ /
خمير شترمرغ
(تازه/ منجمد)
شمارش كلي ميكروارگانيسم‌ها
(در يك گرم)
5
2
105× 5
106× 5
استافيلوكوكوس ارئوس كواگولاز مثبت (در يك گرم)
5
2
102× 5
103× 5
‌سالمونلا (در 25 گرم)
5
0
منفي
-
اشريشيا كلي (در يك گرم)
5
2
50
500
آلايش خوراكي شترمرغ
(دل، جگر ، سنگدان وپا)
(تازه/ منجمد)
شمارش كلي ميكروارگانيسم‌ها
(در يك گرم)
5
3
105
106
استافيلوكوكوس ارئوس كواگولاز مثبت (در يك گرم)
5
2
102
103
‌سالمونلا (در 25 گرم)
5
0
منفي
-
اشريشيا كلي (در يك گرم)
5
2
50
500
يادآوري1- در مواردي كه فقط يك نمونه به آزمايشگاه ارسال مي شود (نمونه منفرد)، ويژگي‌هاي ميكروبي نمونه با حد m سنجيده مي شود.
يادآوري2- هر بهر براساس شرايط زير قابل مصرف يا غيرقابل مصرف تشخيص داده مي شود:
1- در مواردي كه تمام نمونه ها m ≥ باشد ، بهر قابل قبول است .
2- در مواردي كه تعداد C≥ از n نمونه ، بين m < و M ≥ باشد ، بهر قابل قبول است.
3 - در مواردي كه هريك از نمونه ها M < باشد ، بهر غير قابل قبول است.
4- در مواردي كه تعداد < C ازn نمونه ، بين m < و M ≥ باشد ، بهرغير قابل قبول است.
2- عمر ماندگاري
عمر ماندگاري (Shelf – Life ) گوشت و آلايش خوراكي شترمرغ به شرح جدول  2-5 مي‌باشد كه بايد در نشانه‌گذاري گوشت و آلايش خوراكي شترمرغ رعايت شود .
جدول 2-5. عمر ماندگاري گوشت و آلايش خوراكي شترمرغ
نام فرآورده
شكل عرضه
شرايط نگهداري
عمر ماندگاري
دما (درجه سانتي‌گراد)
قطعات
گوشت شترمرغ
(با/ بدون استخوان)
°تازه
(بسته‌بندي معمولي)
0 تا4+
3روز (72ساعت)

(بسته‌بندي در خلاً)
0 تا4+
7روز

(بسته بندي با اتمسفر اصلاح شده)
0 تا4+
10 روز
°منجمد
(بسته‌بندي)
18-
9 ماه
گوشت و سنگدان چرخ‌كرده
شترمرغ
°تازه
( بسته‌بندي)
0 تا4+
2 روز(48ساعت)
°منجمد
( بسته‌بندي)
18-
3 ماه
چربي خوراكي
شترمرغ
°تازه
( بسته‌بندي)
0 تا4+
2 روز(48ساعت)
°منجمد
( بسته‌بندي)
18-
3 ماه
خمير شترمرغ
°منجمد
( بسته‌بندي)
18-
3 ماه
جگر، دل، سنگدان و پاي شترمرغ
°تازه
(بسته‌بندي)
0تا4+
2روز (48ساعت)
°منجمد
(بسته‌بندي)
18-
جگر: 3 ماه
دل، سنگدان و پا: 4 ماه

•یادداشت خود را اضافه نمایید•

•نام شما•:
•ایمیل شما•:
•وب سایت شما•:
•موضوع•:
•یادداشت•:

به اشتراک گذاری این مطلب

•آخرین بروزرسانی• (•دوشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۲۲•)

 

نظر سنجی پرطرفدارترین بخش

به نظر شما چه مطالبی در سایت بیشتر درج شود؟
 
راهنمای سایت

برای دسترسی آسان به مطلب مورد نظر از منوی جستجو در بالا استفاده نمائید. جهت دسترسی موضوعی از منوی بخش ها در بالا مجموعه مورد نظر خود را پیدا کنید. برای دسترسی به همه مطالب، عکس ها و کتابها حتما در سایت عضو شوید.

عضویت در سایت

Info@Mainvets.com

•اعضا• : 5444
•محتوا• : 1899
•لینک وب ها• : 258
Designed by : Mojtaba Alimolaei | Mainvets