// این سایت در پایگاه ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و درگاه ملی خدمات الکترونیک ایران ثبت شده است//

******* ******* ******* *******

       /   ایمونوگلوبولین -- •۲۱ بهمن ۱۳۹۱•  ::.        /   بيماري زبان آبی -- •۳۱ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- خاویار -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- آلایش خوراکی دام -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- عسل -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- شیر خام -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- تخم مرغ -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- میگو -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- ماهی -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- گوشت بوقلمون -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- گوشت مرغ -- •۲۳ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- گوشت شترمرغ -- •۲۳ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- گوشت قرمز -- •۲۳ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   دارونامه جامع دامهای کوچک -- •۰۷ خرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   سوگند نامه دامپزشکی -- •۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱•  ::.        /   خبر مهم: وضعیت خاص صنعت گاوداری -- •۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱•  ::.        /   عوامل شکست در واکسیناسیون طیور -- •۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۱•  ::.        /   مدیریت جوجه های گوشتی در هفته اول پرورش -- •۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۱•  ::.        /   مواد ضد عفوني كننده وعملكرد آن ها -- •۳۰ فروردین ۱۳۹۱•  ::.        /   راهنمائي هاي خاص براي بخار دادن در جوجه كشي ها -- •۳۰ فروردین ۱۳۹۱•  ::.
ورود کاربراننظرسنجی
تعداد دانشکده های دامپزشکی کشور باید ...
 
كیفیت مطالب ارائه شده در سایت دامپزشکان برتر را چگونه ارزیابی می كنید؟
 
صفحه اصلی صنایع غذایی بهداشت فراورده های دامی- میگو

بهداشت فراورده های دامی- میگو

(1 •امتیاز•)

ميگو

1. ويژگي‌ها

1-1. ويژگي‌هاي ظاهري / ارگانولپتيك

ويژگي‌هاي ظاهري / ارگانولپتيك ميگو به شرح جدول 1-7 مي باشد :

جدول 1-7 . ويژگي‌هاي ظاهري/ ارگانولپتيك ميگو

امتياز

اعضاء بدن ميگو

درجه يك

درجه دو

درجه سه

فاسد

رنگ

طبيعي، روشن ، كاملاً عاري از رنگ تيره

طبيعي ،كاهش درخشندگي سرو سينه مقداري خاكستري رنگ شده باشد و انتهاي دم داراي خط‌هاي تيره باشد .

سرو سينه تيره و مقداري از انتهاي دم داراي سياه شدگي و پوست مقداري داراي خط هاي تيره باشد .

سياه شدگي ( سرسينه و دم و پوست )

سرو سينه / دم

سرو سينه و دم محكم و كاملاً متصل به هم باشد .

سر و سينه و دم متصل و لگن شل شده باشد دربعضي موارد شل شدن اندام شروع شده باشد.

سرو سينه و دم براحتي از هم جدا شده و شل شدگي گوشت سرو سينه و مقداري دم براحتي ديده مي شود. مقدار كمي از دم ، سر و سينه از هم جدا شده باشند

اكثر سر و سينه و دم از همديگر جدا شده باشند.

پاها، پوسته ها و آنتن

كاملاً سفت و محكم باشد.

آنتن و پاها نرم شده باشند (براحتي از همديگر جدا        مي شوند) .

درسبد ميگو در زمان تحويلگيري مقداري پا و آنتن جدا شده باشد .

اكثر آنتن ها و پاها از همديگر جدا شده و مقداري از پوست ميگو جدا شده باشد.

چشم ها

روشن ، براق و محكم

كمي درخشنده و تاحدودي تيره، حالت كروي كامل خود را از دست داده است

رنگ و مقداري از چشم‌ها از بين رفته است .

اكثر چشم ها از بين رفته است .

بو

بوي جلبك دريايي، آب دريا دلپذير

طبيعي ، بدون بوي آزاردهنده

بوي آزاردهنده مختصر

بوي تهوع آورآمونياكي و سولفور شديد

گوشت

- بافت

- رنگ

- رگ

- سخت ، آبدار

- سفيد و درخشنده

- رگ سفت و مقاوم

- كمي سخت و نرم

- سفيد تيره ( خاكستري روشن)

- رگ هنوز در تماس بوده ، امامقاومتش كم و سياهي ديده نمي شود .

مقداري گوشت سر و سينه سياه شده و واكنش هاي خودبخودي در رگ شروع شده است .

سياه شدگي گوشت دم و سر و سينه تا حدودي رنگ زرد مايل به سبز در گوشت دم ايجاد شده است .

2-1. ويژگي هاي ‌شيميايي :

·          ميزان باقيمانده دارو، هورمون سموم و ساير موادشيميايي آن، كمتر از حداكثر حد مجاز باقيمانده (MRL) باشد. (حد مجاز باقيمانده (MRL ) در دست تدوين است)

·          TVBN)( TVNدر ميگو تازه (غيرمنجمد) به عنوان معياري براي قضاوت مطرح نمي باشد.

·          ميزان (TVBN)TVN در ميگوي منجمد برحسب gr100/mg ( ميلي گرم در هر صد گرم گوشت ) مطابق جدول 2-7 زير مي باشد :

جدول 2-7 . ميزان (TVBN)TVN در ميگوي منجمد

نوع فرآورده منجمد

مطلوب

قابل مصرف

مصرف سريع

غيرقابل مصرف

ميگو *

آب شيرين (پرورشي)

حداكثر 20

22-21

25-23

بيش از 25

آب شور (دريايي)

حداكثر 25

33-26

35-34

بيش از 35

* حداكثر ميزان مجاز (TVBN)TVN در ميگو دريايي جهت صادرات و واردات gr 100/mg 30 است.

·            هيستامين

ميزان مجاز هيستامين در ميگو به شرح جدول 3-7 مي باشد.

جدول 3-7. ميزان مجاز هيستامين در ميگو

روش آزمون

تعداد نمونه

(n)

c

m

mg/kg

M

mg/kg

HPLC

9

2

100

200

·          ساير معيارهاي شيميايي :

ميزان ساير معيارهاي شيميايي در ميگو به شرح جدول 4-7 مي باشد.

جدول 4-7. ساير معيارهاي شيميايي ميگو

ويژگي

حد مجاز

متابي سولفيت

سخت پوستان و سرپايان

(تازه/ منجمد و Deep frozen)

حداكثر 150 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم يا هر ليتر قسمت‌هاي خوراكي (براساس SO2 استخراج شده )

سخت پوستان خانواده:

Penaeidae, solenceridae, aristeidae

كمتر از 80 عدد

حداكثر 150 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم يا هر ليتر قسمت‌هاي خوراكي (براساس SO2 استخراج شده )

بين 80 تا 120 عدد

حداكثر 200 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم يا هر ليتر قسمت‌هاي خوراكي (براساس SO2 استخراج شده )

بالاتر از 120 عدد

حداكثر 300 ميلي گرم

(به ازاي هر كيلوگرم يا هر ليتر قسمت‌هاي خوراكي (براساس SO2 استخراج شده )

فلزات سنگين

سرب

حداكثر 5/ . (ميلي‌گرم در هر كيلوگرم فراورده)

كادميم

حداكثر 5/ . (ميلي‌گرم در هر كيلوگرم فراورده)

جيوه

حداكثر 5/ . (ميلي‌گرم در هر كيلوگرم فراورده)

3-1- ويژگي هاي ميكروبي :

ويژگي‌هاي ميكروبي ميگو به شرح جدول 5-7 مي باشد :

جدول 5-7 . ويژگي‌هاي ميكروبي ميگو

آزمون

تعداد نمونه (n)

c

m

M

شمارش كلي ميكروارگانيسم‌ها (در يك گرم)

5

2

105 × 5

106 × 5

اشريشياكلي (در يك گرم)

5

1

10

100

استافيلوكوكوس ارئوس كواگولاز مثبت (در يك گرم)

5

2

100

1000

سالمونلا (در 25 گرم)

5

0

0

-

ويبريو پارا هموليتيكوس * (در يك گرم)

5

2

100

1000

ليستريا مونوسيتوژنز * (در يك گرم)

5

2

20

100

ويبريو كلرا * (در 25 گرم)

5

0

0

-

توكسين كلستريديوم بوتولينيوم **

(در كليه بسته‌هاي مورد آزمون)

5

0

0

-

* در مورد فرآورده هايي كه به‌صورت خام و نيمه خام مصرف مي‌شوند، مطرح است.

** در مورد فرآورده هاي كنسرو شده، بسته‌بندي در خلاء و يا دودي مطرح است.

يادآوري1- در مواردي كه فقط يك نمونه به آزمايشگاه ارسال مي شود (نمونه منفرد)، ويژگي‌هاي ميكروبي نمونه با حد m سنجيده مي شود.

يادآوري2- هر بهر براساس شرايط زير قابل مصرف يا غيرقابل مصرف تشخيص داده مي شود:

1- در مواردي كه تمام نمونه ها m ≥ باشد ، بهر قابل قبول است .

2- در مواردي كه تعداد C≥ از n   نمونه ، بين m < و M ≥ باشد ، بهر قابل قبول است.

3 - در مواردي كه هريك از نمونه ها M < باشد ، بهر غير قابل قبول است.

4- در مواردي كه تعداد < C ازn  نمونه ، بين m < و M ≥ باشد ، بهرغير قابل قبول است.

2 - عمر ماندگاري

عمر ماندگاري(Shelf-life) ميگو (به صورت كامل،PUD، PTO و PD ) به شرح جدول6-7  مي باشد :

جدول6-7 . عمر ماندگاري  (Shelf- life) ميگو *

شكل عرضه

شرايط نگهداري

عمر ماندگاري**

دما

(درجه سلسيوس)

رطوبت نسبي            ( درصد)

°تازه

- بدون بسته بندي

- بسته بندي شده

بسته بندي معمولي

بسته‌بندي در خلاء

بسته‌بندي در اتمسفر اصلاح شده

صفر تا 2+

( به همراه يخ)

صفر تا 4+

صفر تا 4+

صفر تا 4+

95-90

95-90

-

-

7 روز

3 روز (72 ساعت)

5 روز

7 روز

°منجمد

(بسته بندي معمولي/ بسته‌بندي در خلاء / بسته‌بندي در  اتمسفر اصلاح شده)

18-

-

12 ماه

* PUD= Peelet undeveined

PTO= Peelet Tail on

PD= Peelet deveined

** عمر ماندگاري از زمان صيد محاسبه مي شود.

3. تقلبات و تخلفات بهداشتي

·       تامين ميگو از منابع غير مجاز

·       تغيير يا مخدوش نمودن تاريخ توليد و انقضاء و ساير موارد مندرج در نشانه گذاري ميگوي بسته‌بندي شده

·       عرضه و فروش ميگوي بسته‌بندي تاريخ منقضي

·       عدم يخ‌پوشاني كامل ميگوي تازه

·       عدم رعايت برودت يخچال/ فريزر در زمان عرضه

·       پاكيزه و بهداشتي نبودن يخچال و ساير وسايل مورد استفاده

·       عدم رعايت اصول بهداشت فردي (از جمله نداشتن لباس كار مناسب، كارت بهداشت / گواهي سلامت )

·       عدم رعايت اصول بهداشت محل، ميز و ابزاركار

·       ديفراست ميگوي منجمد و عرضه آن به‌صورت تازه

·       استفاده از ميگوي فاسد در توليد فرآورده هاي ميگو

 

برگرفته از سایت سازمان دامپزشکی کشور

•یادداشت خود را اضافه نمایید•

•نام شما•:
•ایمیل شما•:
•وب سایت شما•:
•موضوع•:
•یادداشت•:

به اشتراک گذاری این مطلب

 

نظر سنجی پرطرفدارترین بخش

به نظر شما چه مطالبی در سایت بیشتر درج شود؟
 
راهنمای سایت

برای دسترسی آسان به مطلب مورد نظر از منوی جستجو در بالا استفاده نمائید. جهت دسترسی موضوعی از منوی بخش ها در بالا مجموعه مورد نظر خود را پیدا کنید. برای دسترسی به همه مطالب، عکس ها و کتابها حتما در سایت عضو شوید.

عضویت در سایت

Info@Mainvets.com

•اعضا• : 5444
•محتوا• : 1899
•لینک وب ها• : 258
Designed by : Mojtaba Alimolaei | Mainvets